Tystnaden förvånar mig…

I Svensk Vorsteh nummer 4, ledaren sid 4 längst ned i högra spalten kan man läsa att policyn för utsättning av fågel för jakt och jaktprov gäller även träning! När jag läst detta och fått klart för mig vad det innebär hade jag väntat mig ett ramaskri bland fågelhundsfolket och inte minst från klubbarna runt om i landet. Några av dem som liksom jag håller på med kurser och träning har hört av sig och frågat om det verkligen kan vara sant men så mycket mer har det inte hänt – mer eller mindre totalt tystnad har rått.

Frågan är varför det är så tyst i leden? Så otroligt många hundägare som varje år haft nytta av vårträning och höstens träning på fågel med sina unghundarna under kontrollerade former.  Hur nyttigt som helst att göra träningen klar innan det är dags att släppa hunden på jakt eller prov. Kan det vara så att tanken är att ”vi skiter i vad SKK säger och kör på som vanligt?”  För det kan väl inte vara så illa att folk är så naiva och tror att det ska gå att sätta ut fågel enligt vad som sägs i policyn och ändå få den träning på kontrollerade situationer som vi är vana vid? Är det någon som tror det så rekommenderar jag att ni läser policyn ett par gånger till och funderar ordentligt…

Jaktprov och jakt
Snackar vi jaktprov och jakt – ja då håller jag fullständigt med att det ska bedrivas på fågel som har varit ute i markerna ett bra tag. Att antalet marker där prov kan hållas kommer att minska drastisk är en annan sak – om nu policyn följs…Om jaktprov i ”hönsgårdar” och på halvtam fågel och hur jag ser på detta har jag skrivit mer än en gång. Jakt på fågel som tas direkt från voljärer tar jag också helt klart avstånd från. Jag minns än min besvikelse då jag köpt en dyr jakt på ett av de större godsen i Skåne och då jag sett rapphöns flyga som pipkycklingar lade tillbaka bössan i bilen och ägnade mig åt hundträning i stället…

Inte lätt att finna beslutet…
På SKK:s hemsida försökte jag, utan att lyckas, finna det beslut där det står att policyn skulle gälla även träning.  Anders Eriksson SVK hade koll på läget och var vänlig nog att snabbt mejla mig ett svar och några dokument. I ett av dokumenten fann jag ett par rader där det står ”dessa föreskrifter ska i tillämpliga delar iakttas även vid träning av stående och stötande hundar”.

Tillämpliga delar – luddigt tycker jag, vilka delar av policyn gäller?  Är träning såsom jag beskriver den här nedan förbjuden? Är det tänkt att SKK ska ta till disciplinära åtgärder mot dem bryter mot policyn och arrangerar eller deltar i en träning där fågelhanteringen bryter mot policyn? Och i så fall hur – ska vi uteslutas som medlemmar? Duvor i stöckburar användes flitigt på sina håll, vilket jag i och för sig aldrig har tyck vara så trevligt, eller för den delen bra träning – hur ser man på detta?

Så har jag tränat på kontrollerade fågelsituationer
Från mina stora flygvoljärer tar ut rapphöns, tolv veckor eller äldre, som jag låter flyga ut i markerna. Hundarna får leta rätt på hönsen, stå för hönsen och resa hönsen (eller om det nu blir en stöt). Fåglarna flyger då ganska omgående tillbaka i riktning mot voljärerna där de slår i närområdet som är fredat för hundarna. En eller ett par timmar senare går fåglarna tillbaka in i voljärerna genom sina ”slussar”.  De fåglarna som varit ute tas inte ut igen de närmaste dagarna. Voljärerna har jag så klart tillstånd för och de är besiktigade av veterinär enligt de föreskrifter som finns. För mig känns detta inte oetiskt och som jag ser det betydligt mer etiskt än att släppa ut tusentals fåglar för ”jakt” på godsjakterna där en del av ”jägarna” inte ens förmår att ta i och ta hand om det vilt de skjuter, även om nu dessa fåglar har varit ute i det fria en månad innan slakt. En månad gäller för rapphöns och gräsänder. För fasaner gäller två månader.

Tror ni på tomten…
Nu är det vår, vårträningen pågår för fullt runt om i landet. Hur många som helst av fågelhundklubbarnas medlemmar (från alla delar av Sverige) passar på tillfället att träna – inklusive våra domare och de som sitter i våra styrelser. Det arrangeras även prov på fasan och rapphöns på sina håll. På många marker hittar hundarna väldigt gott om fågel, både fasan och rapphöns. Visst är det imponerande hur dessa fåglar har klarat denna snövinter på helt snötäckta sterila marker eller om de om policyn följdes sattes ut när snön låg i drivor i markerna – tror man att dessa fåglar på alla ställen som erbjuder träning satts ut i enligt policyn så är nog frågan om man tror på tomten också…

Väntar på svar
Med en förhoppning att få veta vad som verkligen gäller och få svar på mina frågor har jag mejlat dessa till SKK:s jakthundskommitté. När jag får svar får jag ta ställning till hur jag ska göra med de träningar på kontrollerade fågelsituationer som planerats till hösten. För min egen del, som småföretagare, spelar det ingen större roll.  Att jag missar en del av min inkomst kan jag stå ut med, det finns många som är betydligt mer beroende av just träningen på fågel än vad jag är. Men för alla dem som för många månader sedan har bokat träning är det inte så kul att behöva ställa in, alla har ju inte egna marker att träna på.  Å andra sidan kanske det finns träningsplatser kvar hos dem som inte är med i SKK eller de organisationer som står bakom policyn, del lär väl köra vidare som tidigare…

Å andra sidan är det betydligt viktigare för mig hur mina kursdeltagare och ni andra där ute ser på träningen än vad SKK säger. Vad säger ni? Tycker ni det är oetiskt att träna på fågel såsom jag beskriver det och som många har varit med om här hos mig?

Är det en klar majoritet som tycker så ska jag självklart ställa in de träningarna i fortsättningen och det tycker jag även ni andra ska göra som kör på liknande sätt. Om inte – ja då får vi ta en rejäl funderare när väl svaret kommer från SKK.  När svaret kommer ska ni så klart få reda på vad som gäller här på sidan…

Blir glad om ni lämnar en kommentar och säger vad ni tycker!

/ Anders L – som snart ger sig iväg till Öland och Skåne för vårträning…

8 kommentarer till “Tystnaden förvånar mig…”

 1. Tobbe skriver:

  Nu är jag inte speciellt erfaren vad gäller det här med träning av stående fågelhundar, håller på med min första. Men jag skulle inte gärna släppa unghunden i skog på vild fågel under den första träningen. Jag tycker det är ovärdeligt att under kontrollerade former kunna träna hunden på det sätt du beskriver. På samma sätt som många vänner till mig gärna släpper sina vildsvinshundar i hägn för att kunna korrigera ev. brister eller direkta fel hos hunden vill jag gärna kunna kontrollera min fågelhund innan den skarpa jakten och ser inget fel i det. 

 2. Jim skriver:

  Delar din uppfattning i frågan. Ser med spänning fram emot svaret från SKK. 

 3. Anders Norgren skriver:

  Jag tycker det är ovärderligt att få de träningsmöjligheter som ges hos dig och eventuellt andra där verksamheten bedrivs på ett etiskt genomtänkt sätt. Det sätt som du beskriver din fågel hantering och det jag upplevt när jag besökt dig är något jag ställer mig bakom.

  Har försökt att hitta dessa regler på SKK för att allmänbilda mig men misslyckades tyvärr.

 4. Cilla skriver:

  Bra att du tar upp ämnet till diskussion. Tror att det är många om inte läst detta och förstått vad det kan innebär, därav ingen reaktion. Skulle man gå ut med info enl. det du skrivit tror jag att det skulle bli ramaskrii leden.

 5. Peter Nilsson skriver:

  Det är svårt att leva upp till allt och alla här i världen.

  Visst fasen är det bättre att träna som du förordar Anders, och sedan kunna jaga med en genomtränad hund, som lyder. Motsatsen har det allra flesta prövat, och hur kul eller etiskt är det? Dina träningsfåglar far inte illa. Hela träningen bygger på att fåglarna mår bra och är rejält flygdugliga. Det är inte tiden i frihet som avgör det.

  Frågan är för vem man skrivit policyn? För oss som tränar våra hundar, eller för dem som är jaktmotståndare? SKK har förmodligen inget policiärt uppdrag, så några större efterverkningar torde det inte kunna bli.

  Kom ihåg – det är skillnad på Guds lagar och människans förordningar, så träna på!

  //Peter Nilsson

 6. Helen. W skriver:

  Anders, jag kan inte se att i den form som du och andra bedriver fågel träning skulle göra att fågeln far illa. Tänk på alla dessa bur höns som finns?? Dom far illa.. man tror gärna att vargen är det största hotet mot jakthunden men det är snarare SKK..

 7. Annika Wängvik skriver:

  Anders,
  Hoppas vårträningen var lyckad..
  Ett bra ämne du tar upp och orsaken att det varit tyst är väl kanske att folk först nu börjar tänka på kommande säsong. Visst sjutton är det ur många aspekter ett bra sätt att träna på -kontrollerade situationer med friska flygkraftiga fåglar. Jag vill inte åka på jakt med mina hundar utan den träningen först. I långa loppet undrar jag hur de tänkt egentligen när hundar släpps ut på jakt utan att föraren i fråga har riktigt kollen på hur det står till med lydnaden och respekten för vilt. Är det verkligen moraliskt rätt att jaga på de premisserna? Hoppas innerligt inte att dessa träningar runt om i landet drabbas, då kan vi nog kasta in handduken helt med den verksamhet vi håller på med. När det sen handlar om jakt och jaktprov så håller jag helt med om att jakt och jaktprov skall bedrivas på fågel som varit ute länge och fått ett vilt beteende.//Annika Wängvik

 8. Karin Ryberg skriver:

  Etik och moral i jakt och jaktträning – visst är det viktiga frågor! Men man får också se till att det inte slår fel…

  Så som du beskrivit din träning på fågelsituationer ovan tycker jag personligen inte att det finns mer att önska. Flygkunniga fåglar, som dessutom får ”lugn och ro” ett tag efter att du tränat på en viss individ. Jag ställer mig mer frågande till det etiska i att släppa ut en oerfaren hund på vilda fåglar då föraren inte har lätt att veta hur den kommer att reagera, det måste vara bättre att kunna träna sin hund i kontrollerade situationer först. Självklart sköter säkert folk även träningen på olika vis och det finns förmodligen utrymme till förbättringar på sina håll även i detta.

  Men att möjligheten ska finnas kvar att ”skapa” fågelsituationer på det sätt som du och många andra gör hoppas jag verkligen.

  Jag är en av de nybörjare, dessutom med en ung hund (både hon och jag behöver lära oss) som sedan månader tillbaka varit anmäld till en av dina helger med just träning på fågelsituationer i höst, och jag är glad att jag fick plats. Jag ser väldigt mycket fram emot den. Vi ses!

Lämna en kommentar