Fältträning/kurs med möjlighet att fälla fågel för din hund…

Sena återbud gör att det finns plats kvar till planerad träning i Skåne på fina marker den 9-10 oktober. Markerna håller både vild fågel och utsatt fågel. Du kommer att ha möjlighet att fälla fågel för din hund, eller om du så vill få hjälp med att fälla. Vi kommer att gå både i betfält och på omställningsmarker.

Mycket bättre fält och jaktprovsträning än så här kan du inte räkna med att få för dig och din hund. Hör av dig snarast med ett mejl om du är intresserad.

Fulltecknat

Lämna en kommentar