Till synes i god vind

Nog har vi ibland fantastiska människor med oss på jakt och jaktprov. Jag tänker då närmast på dem som har förmågan att känna från vilket håll vinden blåser på både 50 och 100 meter från den plats där de själva befinner sig.

Även om många nu har lärt sig säga ”i tillsynes god vind” blir det ofta en plump i protokollet för hunden som går förbi fågel – och detta vill jag påstå ofta ganska så oförtjänt.

Att vinden kan kasta från den ena minuten till det andra på många platser brukar varje älghundsförare som skall smyga fram på ståndet för sin hund snabbt få lära sig – för dem gäller det att passa på att smyga fram då vinden är rätt.

Ibland känns det som om det skulle behöva mer kunskaper om vindens nyckfullhet, även bland dem som tycker till om våra stående fågelhundar.

Vinden i förstaläget

Vinden i första läget.

Efter ett par situationer som uppstod under en träningsdag här hemma gick jag och hämtade lite snitselband och en kamera för att försöka visa hur det kan fungera när vinden är på lekhumör.
Här stod vi ett 50 tal meter ut det på fält som ligger framför fårstängslet i bilden. Vinden på fältet kom från höger, som den främre snitseln visar.

Först kom en av hundarna som var ute på sök nedför bergsknallen, förbi enen där den bortre snitseln på bilden sitter. Hunden reagerade inte för fasanen som låg under enen, trots att den kom ”i tillsynes god vind”.

Vinden i andraläget

Vinden i andra läget.

Självklart inte, eftersom vinden just då blåste åt helt motsatt håll vid enen än vad den gjorde ca 15 meter framför enen och på fältet där vi stod. Notera den övre snitseln på den övre bilden.

Nästa hund kom ett par minuter senare från samma håll nedför bergsknallen och ”kastade sig in i ett stånd” till vänster om enen.

När jag efteråt lekte med kamera och snitslar visade det sig att vinden vid enen oupphörligen växlade med ett par minuters mellanrum. Se på snitsel vid enen på den nedre andra bilden uppifrån.

Här vid sjökanten ser vi samma fenomen. Det skiljer bara mellan 10 och 15 meter mellan snitslarna men vinden blåser åt helt olika håll. Ett 50 tal meter på fältet framför vattnet blåser vinden stadigt från vänster som den bortre snitseln i bild visar. I vassruggen, där den främre snitseln sitter och där fasanen låg, ja där kom hunden alldeles vid vattenkanten och gick förbi fågel – i tillsynes god vind.

Bara 10-15m mellan snitslarna

Bara 10-15m mellan snitslarna.