Fågelsituationer

FågelsituationEftersom jag får många förfrågningar om träning på fågel kan det vara på sin plats att berätta något om detta och vad jag kan erbjuda, men det är din hunds kvaliteter som avgör träningsbehovet.

Unga hundar ovana vid fågel som saknar stadga i flog och skott

Fakta

Ju tidigare du kommer hit med unghunden, desto större förutsättningar finns att få den att uppträda korrekt i fågelsituationer!

Det kan variera något beroende på ras och individ, men valpar/unghundar vid sex till sju månaders ålder är idealiska att börja med.

Dessa hundar skall, enligt min uppfattning, inte släppas på stora marker med vild fågel som de kan träffa på långt från föraren, som då har små eller inga möjligheter att korrigera ett felbeteende. För dessa hundar är okontrollerbara situationer inte önskvärda, eftersom varje sådan förvärrar problemen.

Du har betydligt större möjlighet att få en bra hund om du vet var fåglarna är och kan vara nära hunden och beredd att korrigera eventuella fel i fågelsituationerna.

För dessa hundar sätter vi ut fågel i gräsmark eller skogsdungar (vanligtvis rapphöns). Vi följer med och ser hur hunden löser sina fågelsituationer och du får råd om hur du bör jobba för att komma tillrätta med eventuella problem med just din hund.

För unghundarna går vi även igenom hur den tidiga träningen på fältet skall läggas upp för att på sikt få till ett bra sök och en bra reviering.

Hundar som står bra för fågel och är ”relativt” lugna i flog och skott

Beroende lite på vad du vill träna erbjuder vi stubbåkrar, eller motsvarande, av olika storlek för att träna sök och reviering. Hunden ska även återkommande finna rapphöns på stubben, så att sökintresset hålls uppe, och därmed få insikt i att en bra reviering lönar sig. En och annan hare brukar också vara välkommen (?) för att befästa stadgan inför detta sympatiska lilla djur. Andra utmärkta situationer att träna är fasaner som springer undan i snår och tätningar .

Under hösten har vi tillgång till stubbåkrar och gräsmarker med rapphöns. Du får råd och idéer om hur du skall lägga upp träningen av sök och reviering för att nå ett bra resultat på jakt och jaktprov.

För dig som har en ”färdig hund” och bara söker mark för att träna eller jaga på egen hand har jag dessvärre inget att erbjuda.

Några bilder från träningsmarken