Träning på utsatt fågel, detta är vad som gäller…

SKKs jakthundskommitté, genom sin sekreterare Kjell Bräster har mycket snabbt och på ett positivt sätt svarat på de frågor jag mejlat och också gjort vissa justeringar i den information som tidigare gått ut till fågelhundsklubbarna. Följande gäller för träning på utsatt fågel:

Träning i SVK:s regi
För träning som SVK eller andra fågelhundsklubbar anordnar gäller policyn, bortsett från en justering som gjorts när det gäller tiden för utsättning av fasan. Nu gäller samma tid för både fasan och rapphöna, det vill säga fåglarna ska vara utsatta minst 30 dagar före träningen. Observera att justeringen av utsättningstid för fasan enbart gäller träning! För prov gäller policyn fullt ut.

Träning anordnad av privata företagare
För privata företagare som anordnar träning gäller Sveriges Rikes Lag. Det vill säga att precis som tidigare har vi att rätta oss efter bestämmelser som gäller för att hålla och sköta våra fåglar och de lagar som gäller för att arbeta med våra hundar lösa i skog och mark.

En rejäl informationsmiss!
Information vi tidigare fått genom Svensk Vorsteh har alltså varit någon oklar, för att använda ett väldigt milt uttryck… Den missen har skapat onödiga bekymmer för oss som arrangerar träning och också för all dem som bokat träning till hösten. Skulle det verkligen vara så att informationen till SVK och övriga klubbar har varit att restrektionerna för utsättning skulle gälla även privatpersoner ser jag det som riktigt dåligt att inte beslutsfattarna i SVK förstått vilka negativa konsekvenser detta skulle inneburit och agerat på ett kraftfullt sätt för att få till stånd en ändring.

Men nu mina vänner – nu kör vi som vanligt till hösten och kan med tillförsikt se fram mot nästa års vårträningar hos Stefan Nilsson i Skåne – då har också jag en eller ett par unghundar så jag får vara med på träningen…

Förhoppningsvis går nu fågelhundsklubbarna snarast ut med rätt information till sina medlemmar så även de som inte läser min hemsida, får veta vad som verkligen gäller om utsättning av fågel…

Ger jaktprov på foderplatser och i remiser bra fågelhundar?
En av avsikterna med policyn, förutom det här med etik, är ju att vi ska prova hundarna på riktig fågel och så verklighetsnära som möjligt. Men hur bra är det då att vi på en del av våra prov, där hundarna inte funnit fågel ute i markerna, låter dem gå in på foderplatser och remiser där hur många fasaner som helst finns och hundarna helt enkelt inte kan missa att komma för fågel? Är hundarna som går till pris på sådana prov de vi ska bygga vår avel på? Detta tycker jag är något att fundera på för dem som jobbar med framtiden för våra fyrbenta jaktkompisar även om policyn för utsättning för jaktproven är en bra början.

Ytterligare en sak att fundera över är alla de marker där träning på utsatt fågel förekommer och några få dagar efter träningen arrangeras prov på samma marker. Hur stor är sannolikheten för att det inte finns nyutsatt fågel kvar i markerna? Nej – träningsmarker och provmarker måste skiljas åt om det ska bli vettiga prov för våra hundar…

4 kommentarer till “Träning på utsatt fågel, detta är vad som gäller…”

 1. Anna Fors Ward skriver:

  Kanonbra, Anders, att du agerat i denna fråga och fått till ett positivt svar från jakthundskommitén, vad gäller träning av våra fågelhundar!
  Hälsningar ForsWardarna

 2. Annika Wängvik skriver:

  Tack Anders!

 3. Casimir Wrede skriver:

  Hej Anders,
  Toppen att du fick detta klarläggande från Kjell Bräster. Kanske man också skal förtydlig vad som mens med en POLICY och vad ordet POLICY betyder enl. Wikipeda är följande:

  En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Termen används främst inom privata och offentliga organisationer och företag. EU:s regionala utvecklingsperspektiv och Carterdoktrinen är exempel på policydokument. Policyer skiljer sig mot lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling (exempelvis finns det lag som kräver att man betalar skatt) medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.

  Policyer kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de för för konsekvens för organisationen. Policyer kan ses som politiska, organisatoriska, ekonomiska och administrativa mekanismer som skapats för att nå ett eller flera mål.

  Ordet policy är liktydigt med rekommendation eller riktlinje. I allmänhet bör dessa ord användas i stället för ordet policy i texter vars innebörd vinner på att vara klar och begriplig.

  Hämtad från ”http://sv.wikipedia.org/wiki/Policy”
  Ciao
  Casimir

 4. Claes Hemberg skriver:

  Bra Anders !
  Nu föll en tung sten från hjärtat.

Lämna en kommentar