Om träning på utstatt fågel än en gång…

Jag ställde för några veckor sedan några frågor till SKK:s jakthundskommitté för att klargöra vad som egentligen gäller, svaret jag tidigare hade fått och publicerade här på sidan var uppenbart otydligt… En av frågorna jag ställde var ”När räknas rapphöns som vilda” och så här lyder svaret från kommittén:

När räknas rapphöns som vilda
”Denna fråga är den svårare att besvara eftersom det inte finns helt klara föreskrifter eller förordningar från berörda myndigheter. Efter att ha diskuterat saken muntligen med JhK så kommer heller inte kommittén framledes att avkräva någon myndighet ett sådant svar. Däremot har vi konsulterat Svenska Jägareförbundet och Sveriges Yrkesjägareförening. Efter denna konsultation har JhK kommit fram till att vad gäller fälthöns så betraktar vi en fågel som är varit utsatt mer än 48 timmar som vild. Om sedan fågeln/arna självständigt söker skydd i den voljär de växt upp i, eller under en Ria, så är det inget som förändrar den slutsatsen. Är det däremot så att den lockas tillbaka med till exempel foder och sedan öppningen /dörren stängs så är det att betrakta som fällfångst, viket som du vet kräver tillstånd från berörd länsstyrelse.

Detta svar ska inte förväxlas med det tidigare svar som du fått från JhK, då detta gällt under vilka förutsättningar som gäller för träning av fågelhundar.”

Tveklöst har de fåglar jag använder under träning varit ute längre än 48 timmar och kan alltså betraktas som vilda. Jag och säkert många med mig, kan fortsätta med våra träningar precis som vi gjort hitintills till glädje för alla som vill ha en väl fungerande hund i höst.

Nu är det säkrast att komma med en liten reservation! Kanske finns det i SVK:s styrelse någon som anstränger sig för att skapa problem i stället för att se möjligheter och då kan säkert även detta tolkas på något helt annat sätt än vad jag gör… Hade SVK:s styrelse sökt efter möjligheter i stället för svårigheter och problem hade den här frågan ställts till Jhk tidigare men förhoppningsvis kan vi nu hoppas på att få läsa om denna möjlighet även på SVK:s hemsida.

Omfattande svar från Jhk
Svaret jag fick från Jhk var omfattande och till svaret var flera dokument bifogade, Alltför omfattande för att lägga ut här på sidan. Om någon vill läsa hela bibban så hör av er med ett mejl så vidarebefordrar jag hela svaret inklusive de dokument som bifogades.

I korthet är det nog så att det mesta handlar om vad som gäller för våra jaktprov ordet träning är inte lätt att hitta. För de allra flesta som tränar på egen hand eller åker ut på kurser känns det ganska lugnt att träna vidare och använda det sunda förnuftet. Men visst, är man inte medlem i SKK eller SVK – ja då har man helt klart en större frihet att sätta ut fågel som man vill. För klubbens skull kan man bara önska att det inte skapas fler svårigheter för oss som vill träna på fågel och få bra hundar för då lär knappast medlemsantalet öka… Å andra sidan har vi så många oerhört bra lokalavdelningar med suveräna människor som sliter för medlemmarna och det är en rejäl motvikt till enstaka problemskapare i huvudstyrelsen.

Tack
Stort tack till Jhk för att ni lagt ned jobb och tagit er tid att på ett seriöst sätt besvara alla frågor jag ställt!

 

 

En kommentar till “Om träning på utstatt fågel än en gång…”

  1. jaana arvidsson skriver:

    Tack Anders för allt tid du lägger ner på denna ”kniviga” fråga om träning på fåglar!!!

Lämna en kommentar